HỠI MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

Lời bài hát

Sáng tác: John F. Wade, Adeste Fideles
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1. Hỡi môn đồ trung tín,
dìu dắt nhau vui hát du dương,
vô nơi Bết-lê-hem
chiêm ngưỡng thật tận tường.
Chúa tể muôn sứ thánh
nay giáng sinh chỗ tầm thường.

Điệp Khúc:
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,
Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ,
Vua ta.

2. Giê-xu từ Đức Chúa Trời,
Thánh quang do chính Thánh quang,
nhưng đâu khinh thị thân
trinh nữ kia bần hàn;
Cứu Chúa nay giáng sinh
không bởi tinh huyết thành toàn.

3. Ban âm nhạc thiên sứ đều
trỗi vang lên khúc hân hoan,
thiên dân mau đồng thanh
ca xướng điệu nhịp nhàng:
Sáng danh Cha nơi rất cao
Vinh hiển quy Chúa mọi đàng.

4. Hoan nghinh Thần Nhân Giê-xu
giáng sinh ở giữa chúng tôi,
bao vinh quang thuộc Anh Nhi
thánh kia đời đời;
Đấng Cha sai giáng sinh
trong xác thịt, ấy Đạo Trời.

Hotline