Hát Xướng Thờ Phượng Chúa

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái x NT Worship

Chuyển Ngữ: cô Thanh Hương

Không ai ngoài Chúa tôi, thật xứng đáng để tôi tôn vinh

Thờ phượng Chúa tôi với cả tâm linh tôi

Khi tôi đến ngắm xem vinh quang chiếu ra nơi Thiên Nhan

Lòng tôi cất lời ca ngợi khen chúc tôn Ngài luôn

 

ĐK: tôi sẽ hát xướng thờ phượng ngày nay đến cả trọn đời

ngày nay đến cả đời đời, chúc tôn Chúa tôi

Tôi sẽ hát xướng thờ phượng ngày nay đến cả trọn đời

ngày nay đến cả đời đời, mến yêu Ngài luôn

 

Không chi đẹp đẽ hơn việc tôi đến trước ngôi cao sang

Thờ phượng Chúa tôi nóng cháy tâm linh tôi

Khi tôi đến ngắm xem vinh quang chiếu ra nơi Thiên Nhan

Lòng tôi cất lời ca ngợi khen chúc tôn Ngài mãi

Hotline