EMMANUEL TỪ TRỜI ĐÃ ĐẾN

Lời bài hát

Sáng tác: Isaac Thái ft. Luân
Trình bày: Isaac Thái ft. Luân
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Có tiếng Chúa phán rằng

Dân đi trong tối tăm sẽ thấy ánh sáng vinh quang từ trời 

Chính Chúa Đấng giữ lời ban Jesus xuống nơi

Thế gian tìm được ánh sáng đời đời

Emmanuel từ trời đã đến

Đến thế giới để cứu nhân gian lầm than

Emmanuel từ trời đã đến

Đức Chúa Trời ở với con người chúng ta

Emmanuel từ trời đã đến 

Đến thế giới để cứu nhân gian lầm than

Emmanuel từ trời đã đến 

Đức Chúa Trời ở với chúng ta đời đời

Hát xướng chúc tán Chúa giáng sinh vì người

Thế giới hãy đến cúi xuống tôn thờ Vua

Emmanuel chính Chiên Con từ Trời

Đấng đã đến thế giới cất tội lỗi đi

Hotline