DÙ CON RA SAO VẪN YÊU

Lời bài hát

Sáng tác: Tiến Nguyễn
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: David Boo
Sản Xuất: Nissi United

Nhiều lúc bước chân con lạc mất
Nhiều lúc trái tim con gục ngã
Nhiều lúc lòng con đây bất an

Chẳng có một ai đến bên ủi an.
Dù biết hố sâu ở đằng trước
Dù biết phía sau Cha hằng theo bước
Mà sao lòng con cứ trốn chạy?
Thật tâm lòng con muốn quay trở về.
ĐK:
Nhà Cha con thấy an vui
Và Cha đôi mắt nhân từ khẽ nói: “Này con ta yêu con suốt đời, chẳng khi nào cách rời, vì ta là Cha con”.
Và khi con khóc trong đêm thì Cha lau hết giọt lệ tuôn rơi
Dù con ngày mai ra thế nào
Lòng Cha chẳng đổi dời, Cha vẫn yêu con trọn đời.


Hotline