ĐÊM THÁNH THAY

Lời bài hát

Sáng tác: Stephen C. Foster
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1. Đêm thánh thay, rực rỡ quang minh!

Ấy con hiển vinh lâm phàm

Thương thế gian, từ bỏ Ngôi cao

Đành cam giáng sinh nơi hèn.

Điệp Khúc:

Chúa chí thánh, Đấng Christ

Con trời hôm nay sinh cứu ta

Hát, hát, hát, hát xướng kính tôn danh Ngài, là Vua Chúa ta

2. Thiên sứ rao cùng kẻ chăn chiênThức đêm giữ canh chiên mình

Con trẻ thơ nằm máng cỏ kia là Cha Chí tôn Thiên đình.

3. Ngôi Sao Mai dìu dắt bác sĩ

Đến nơi Con Trai lạ lùng

Tôn quý Con, quỳ xuống lễ dâng thành tâm với Đấng Mưu luận

4. Ân điển lưu truyền khắp thế gian

Sáng danh Chúa Cha đại quyền

Hãy giáng sinh rồi sẽ tái lâm làm Vua thiên niên thái bình.

 

Hotline