Quý vị có thể lựa chọn mức dâng hiến cho Nghe Nhạc Thánh, vui lòng nhấp vào nút vàng bên dưới để chuyển đến cổng thanh toán Paypal.

Tài khoản Ngân hàng

Chủ tài khoản: CT TNHH NHẠC THÁNH
Số tài khoản: 0071001301266
Ngân hàng: Vietcombank (Chi nhánh Hồ Chí Minh)
Swift Code: BFTVVNVX