Quý vị có thể lựa chọn mức dâng hiến cho Nghe Nhạc Thánh, vui lòng nhấp vào nút vàng bên dưới để chuyển đến cổng thanh toán Paypal.

[paypal seller=”thaihuysac03@gmail.com” currency_code=”USD” price=”10″ name=”Small Blue Box” return_url=”{this-page}” type=”_xclick” button=”custom-02.png”]

[paypal seller=”thaihuysac03@gmail.com” currency_code=”USD” price=”20″ name=”Small Blue Box” return_url=”{this-page}” type=”_xclick” button=”custom-02.png”]

[paypal seller=”thaihuysac03@gmail.com” currency_code=”USD” price=”50″ name=”Small Blue Box” return_url=”{this-page}” type=”_xclick” button=”custom-02.png”]

[paypal seller=”thaihuysac03@gmail.com” currency_code=”USD” price=”100″ name=”Small Blue Box” return_url=”{this-page}” type=”_xclick” button=”custom-02.png”]

[paypal seller=”thaihuysac03@gmail.com” currency_code=”USD” price=”200″ name=”Small Blue Box” return_url=”{this-page}” type=”_xclick” button=”custom-02.png”]

[paypal seller=”thaihuysac03@gmail.com” currency_code=”USD” price=”500″ name=”Small Blue Box” return_url=”{this-page}” type=”_xclick” button=”custom-02.png”]

[paypal seller=”thaihuysac03@gmail.com” currency_code=”USD” price=”700″ name=”Small Blue Box” return_url=”{this-page}” type=”_xclick” button=”custom-02.png”]

[paypal seller=”thaihuysac03@gmail.com” currency_code=”USD” price=”1000″ name=”Small Blue Box” return_url=”{this-page}” type=”_xclick” button=”custom-02.png”]

Tài khoản Ngân hàng

Chủ tài khoản: CT TNHH NHẠC THÁNH
Số tài khoản: 0071001301266
Ngân hàng: Vietcombank (Chi nhánh Hồ Chí Minh)
Swift Code: BFTVVNVX