DÂNG CHÚA ĐỜI CON

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta
Và không lâu rồi Vua Giê-xu Chúa oai quyền sẽ lai lâm
Nguyện dâng Ngài tháng năm đó
Hồn thân trí lực đây
Muôn điều đẹp quý thảy thuộc Ngài thôi
Ngày hôm nay đây, rồi qua mất cơ hội xa
Thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan
Tận trung tận hiến cho Chúa
Cùng yêu mến người luôn
Thiên đàng mừng đón mão triều Ngài ban
Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân
Tài trí của con
Mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ
Trong ơn yêu thương Ngài
Hiến dâng Ngài tất sanh con
Khẩn xin linh lực tràn tuôn Ha-lê-lu-gia!

Hotline