Video Bài Luyện Tập: 60 Video

Đăng bởi Isaac Thai Chuyên mục: Thanh Nhạc
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
trang liên kết
Chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội

Nội dung khóa học

Các Bài Tập Hơi Cơ Bản

 • Bài luyện hơi cơ bản – 01
  03:50
 • Bài luyện hơi cơ bản – 02
  04:12
 • Bài luyện hơi cơ bản – 03
  03:19
 • Bài luyện hơi cơ bản – 04
  02:23
 • Bài luyện hơi cơ bản – 05
  02:23

Các Bài Tập Hơi Nâng Cao

Các Bài Luyện Thanh Cơ Bản

Các Bài Luyện Thanh Nâng Cao

Các Bài Warm Up

Các Bài Hát Mẫu

Hotline