Khóa Học Thanh Nhạc – Học Hát Thờ Phượng (Cơ Bản)

Đăng bởi Isaac Thai Chuyên mục: Thanh Nhạc
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
trang liên kết
Chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học:

 • 02:48
 • Phương Pháp Lấy Hơi (Ngáp – Yawn)
  20:23
 • Phương Pháp Lấy Hơi (Giữ – Hold)
  18:46
 • Phương Pháp Lấy Hơi (Nén – Compress)
  17:21
 • Ứng Dụng Phương Pháp Lấy Hơi
  19:16
 • Phân Phối Hơi Trong Câu Hát
  16:18
 • Xử Lý Giọng Trung – Giọng Trầm
  20:53
 • Giọng Falsetto Và Head Voice // Mix Voice
  21:58
 • Các Kỹ Thuật Hát Cơ Bản
  14:54
 • Mở Khẩu Hình (Khẩu Hình Trong – Khẩu Hình Ngoài) Tròn Vành Rõ Chữ
  26:28
 • Phát Âm (Tròn Vành Rõ Chữ)
  36:05
 • Các Bước Để Giúp Hát Hay Hơn
  26:20
 • Xử Lý Bài Mẫu
  28:55

Hotline