Khóa Học Thanh Nhạc – Học Hát Thờ Phượng (Cơ Bản)

Bởi Isaac Thai Danh mục: Thanh Nhạc
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học:

 • 02:48
 • Phương Pháp Lấy Hơi (Ngáp – Yawn)
  20:23
 • Phương Pháp Lấy Hơi (Giữ – Hold)
  18:46
 • Phương Pháp Lấy Hơi (Nén – Compress)
  17:21
 • Ứng Dụng Phương Pháp Lấy Hơi
  19:16
 • Phân Phối Hơi Trong Câu Hát
  16:18
 • Xử Lý Giọng Trung – Giọng Trầm
  20:53
 • Giọng Falsetto Và Head Voice // Mix Voice
  21:58
 • Các Kỹ Thuật Hát Cơ Bản
  14:54
 • Mở Khẩu Hình (Khẩu Hình Trong – Khẩu Hình Ngoài) Tròn Vành Rõ Chữ
  26:28
 • Phát Âm (Tròn Vành Rõ Chữ)
  36:05
 • Các Bước Để Giúp Hát Hay Hơn
  26:20
 • Xử Lý Bài Mẫu
  28:55

Hotline