CHUÔNG GIÁNG SINH NGÂN

Lời bài hát

Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Câu 1:
Chuông Giáng Sinh lại ngân khắp xa gần,
thánh thót vang ra cùng bốn phương,
loan báo tin mừng cho cả nhân loại
biết Jê-sus đêm nay ra đời.
Câu 2:
Đêm Giáng Sinh về xao xuyến tâm hồn,
hát vang lên chung bài Thánh ca;
ca khúc muôn đời, ca khúc cao vời,
chúc tán Chúa yêu thương con người.
Câu 3:
Nhân Giáng Sinh về mong ước chân thành:
Chúa sẽ ban an bình thỏa vui
cho những ai hằng khao khát ơn trời;
chắc chắn Chúa sẽ ban thêm nhiều.
Câu 4:
Chuông Giáng Sinh lại vang bốn phương trời,
lướt êm trên sông dài núi cao
cho khắp địa cầu nghe đến Tin Lành,
biết Jê-sus yêu thương nhân loại.

Điệp khúc: Đêm thánh, đêm thánh!
Chuông vẫn ngân nga rền không gian.
Ơn phước, ơn phước! Chúa Jê-sus giáng sinh cho đời.
Cho khắp địa cầu nghe đến Tin Lành
Biết Cứu Chúa yêu thương nhân loại.

Hotline