CHÚA HẰNG CHĂN GIỮ TÔI

Lời bài hát

Sáng tác: Charles Gabriel, Walter Martin
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

1. Tôi vẫn tin Ngài dầu khi gặp cảnh khổ nào,
hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẩm sâu.
Tôi sống mỗi ngày, nương Chúa không thôi.
Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

2. Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng.
Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia.
Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi.
Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

Điệp khúc:

Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng
trên non cao hay trong đại dương sâu thảm.
Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi.
Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

Hotline