CHÚA ĐÃ SINH RA

Lời bài hát

Sáng tác: Thành Tâm
Trình bày: Isaac Thái ft. NT Choir
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Chúa đã giáng trần
Hallelujah
Đến mặc xác phàm
Hallelujah
Chúa đã sinh ra
Hallelujah
Chúa đã sinh ra
Hallelujah

1)
Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã hứa rằng
Môt ngày kia xuống thăm nhân trần
Thì ngày nay Thiên Chúa đã giữ lời
Lời Người ngày xưa đã hứa.

2)
Từ trời cao Con Chúa đã giáng trần
Một Hài Nhi đã sinh ra đời
Vì tình thương Thiên Chúa đã thi hành
Ngài là nguồn ơn cứu thoát.

3)
Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã khấn rằng
Lời phàm nhân để loan Tin Mừng
Thì ngày nay Thiên Chúa tỏ ý Người
Nhờ lời Người Con chí ái.

 

Hotline