CHÀO XUÂN

Lời bài hát

Sáng tác: David Giang Dong
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Chào đón xuân sang thêm vui mừng

Chào đón xuân sang trong ân tình 

Một năm mới luôn tràn đầy ơn phước từ Chúa

Nhờ Chúa chở che con vượt khó nguy trong đời

Tình yêu lớn lao Ngài hằng luôn đưa dắt con hoài

Chào đón xuân sang trong hy vọng

Chào đón xuân sang với đức tin

Đời con quyết dâng lên Jesus Chúa từ ái

Xin Cha khiến con nên thánh phục theo ý Cha trên Trời

Nguyện Danh Chúa hiển vinh muôn đời

Chào xuân… Chào xuân

Cuộc đời ơn phước khi Chúa đi cùng

Sao lòng con thoả vui bình yên

Muốn được lớn tiếng ngợi ngợi tán Jesus

Xuân về chào xuân 

Nguyện là bài ca luôn tán dương Ngài

Xin lời Chúa dắt đưa đời con suốt một năm mới bình an

Hotline