ÁNH SÁNG THIÊN THƯỢNG

Lời bài hát

Sáng tác: Tiến Nguyễn
Trình bày: Isaac Thái
Phối khí: NTG
Sản Xuất: NTG

Dân đi trong nơi tối tăm

Đã thấy ánh sáng thiên thượng

Sự sáng chiếu trên những kẻ thuộc về bóng của sự chết

Jesus ngôi hai Giáng Sinh

Chính Chúa ánh sáng thiên thượng

Ngài đến xoá tan buồn đau tăm tối

Vì tình yêu thương Ngài giáng sinh

Lòng con dâng lời ngợi ca tình yêu của Ngài

Vì yêu nhân loại hư vong Jesus giáng sinh

Lìa xa ngôi cao sang chẳng tiếc chốn Thiên Đàng

Bằng lòng hạ sinh nơi chuồng chiên thấp hèn

Ngợi ca ơn Ngài bao la chẳng chi sánh bằng

Tình yêu Thiên Thượng dành cho trần thế quá lớn lao

Bình an dưới đất sáng danh Chúa trên trời

Hồng ân ban cho mọi nơi

Ngài là Đấng lạ lùng

Ngài là Đấng mưu luận

Là Đức Chúa Trời quyền năng là Cha đời đời là Chúa bình an

Hotline